Tháng giêng

* 05.01 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực: Ngc + Thảo Võ

* 19.01 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực:  Hải + Thủy

 

Tháng hai

* 02.02 Tết Ta LĐ Hoa Lư (Farmsen)

   - Ẩm thực: tất cả PH và Tr.

* 09.02 Tết NĐ Kỷ Hợi 2019 với Hội

             NVTNCS Hamburg tại 

             Mümmelmannsberg

* 23.02 sh HĐ Farmsen

    - Ẩm thực:  Quỳnh + Lan

 

Tháng ba

* 16.03 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực:  Ngọc + Trang

* 30.03 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực: Hải + Thủy

 

Tháng Tư

* 13.04 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực: K. Dung + N. Dung

* 19.04 đến 22.04 Trại HĐ Bách Hợp

   25/2019 - Ev.-luth. Freizeit &  

   Bildungsstätte Drangstedt

   (gần Bremenhaven),

   27624 Geestland-Drangstedt.
 

Tháng năm

* 04.05 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực: P. Anh + M. Lệ

* 25.05 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực: Quỳnh + Bích

 

Tháng sáu

* 09.06 Bán chả giò & mì xào

              cho nhà thờ Farmsen. 

* 23.06 Chủ nhật đi chơi ngoài trời

              từ 11:00 giờ đến 18-19:00 giờ.   

 

Tháng bảy

* Nghỉ hè

 

Tháng tám

* 10.08 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực: N. Dung + K. Dung

* 24.08 sh HĐ Farmsen

   - Ẩm thực: Quỳnh + Song Trang
 

Tháng chín

* 07.09 sh HĐ Farmsen

    - Ẩm thực: Thiếu 

* 21.09 sh HĐ Farmsen

  - Ẩm thực: Thiếu 

 

Tháng mười

* 05.10 sh HĐ Farmsen

    - hủy bỏ vì nghỉ mùa Thu

* 19.10 sh HĐ Farmsen

    - Ẩm thực: Lan + Như 

 

Tháng mười một

* 09.11 sh HĐ Farmsen

    - Ẩm thực: Ấu Đoàn

* 23.11 sh HĐ Farmsen

    - Ẩm thực: M. Lệ + P. Anh

 

Tháng mười hai

* 07.12 sh HĐ Farmsen

    - Ẩm thực: Quyên + Hải

* 21.12 Lễ Giáng Sinh Hoa Lư

   - Ẩm thực: tất cả PH và Tr.Januar

 

* 05.01 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 19.01 Gruppenstunden - Farmsen

 

Februar

 

* 02.02 Gruppenstunden - Farmsen (Neujahrfest nach Mondkalender)

* 09.02 Neujahrfest mit Vietnamesischem Flüchtlingen-Verein - Mümmelmannsberg

* 23.02 Gruppenstunden - Farmsen 

 

März

* 16.03 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 30.03 Gruppenstunden - Farmsen

 

 

April

 

* 19.04 bis 22.04 Ostern-Camp 25/2019

   Ev.-luth. Freizeit und Bildungsstätte

   Drangstedt,

  27624 Geestland-Drangstedt.

 

* 13.04 Gruppenstunden - Farmsen

 

Mai

 

* 04.05 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 18.05 Gruppenstunden - Farmsen
 

Juni

 

* 08.06 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 22.06 Gruppenstunden - Farmsen

 

July

Sommer Ferien, keine Gruppenstunden
August
* 10.08 Gruppenstunden - Farmsen
* 24.08 Gruppenstunden - Farmsen

 

September

* 07.09 Gruppenstunden - Farmsen
* 21.09 Gruppenstunden - Farmsen

 

Oktober

 

* 05.10 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 19.10 Gruppenstunden - Farmsen

 

November

 

* 09.11 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 23.11 Gruppenstunden - Farmsen

 

Dezember

 

* 07.12 Gruppenstunden - Farmsen

* 21.12 Weihnachtsfeier des Stammes HOA LU