Tháng giêng

* 06.01 sh HD Farmsen

  - Tập văn nghệ cho Tết ND 2018

  - Ẩm thực: chị Hnh + Song-Trang

* 20.01 sh HD Farmsen

  - Ẩm thực:  Hải + Thủy

 

Tháng hai

* 03.02 sh HD Farmsen

   - Ẩm thực: Như+Kim Dung

* 17.02 Tất niên Hoa lư và tổng dợt văn nghệ (Mùng 3 Tết)

   - Ẩm thực: tất cả PH và Tr.

* 24.02 Tết ND Mậu Tuất 2018 với Hội NVTNCS Hamburg tại Mümmelmannsberg

 

Tháng ba

* 10.03 sh HD Farmsen

   - Ẩm thực:  Quỳnh + Lan

* 24.03 sh HD Farmsen

   - Ẩm thực: Thanh/Nhu + Kim Dung

 

Tháng Tư

* 30.03 đến 02.04 trại BH 2018 tại Mirow OT   Granzow, Mecklenburg-Vorpommern

* 21.04 sh HD Farmsen

   - Ẩm thực: Ngc+Bích

 

Tháng năm

* 05.05 sh HD Farmsen

   - Ẩm thực: Ngc+Bích

* 20.05 đi chơi, thám du tại đảo Sylt

 

Tháng sáu

* 02.06 sh HD Farmsen

  - Ẩm thực: Thiếu đoàn(+ Tr. Ngọc Dung)

* 16.06 sh HD Farmsen

   - Ẩm thực:  Quỳnh + Lan

* 30.06 sh HD Farmsen

  - Ẩm thực: chị Hnh + Song-Trang

 

Tháng bảy

* Nghỉ hè

 

Tháng tám

* 10.08 bis 12.08: Trai He Hoa Lu tai Wakenitzhaus (cách Lübeck 12km, cách Hamburg 76km).

 

Tháng chín

* 01.09 sh HD Farmsen

    - Ẩm thực: Mỹ-Lệ+P-Anh

* 22.09 sh HD Farmsen

  - Ẩm thực: Thiếu đoàn (+ Tr. Ngọc Dung)

 

Tháng mười

* 06.10 sh HD Farmsen

    - Ẩm thực: Hương+Thạch Thảo

* 20.10 sh HD Farmsen

    - Ẩm thực: Hương+Thạch Thảo

 

Tháng mười một

* 03.11 sh HD Farmsen

    - Ẩm thực: M-L+P-Anh

* 17.11 sh HD Farmsen

    - Ẩm thực: Hải + Thủy

 

Tháng mười hai

* 01.12 Weihnachtsbasar với Gemeinde Farmsen

* 15.12 Lễ Giáng Sinh Hoa Lư

   - Ẩm thực: tất cả PH và Tr.Januar

* 06.01 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 20.01 Gruppenstunden - Farmsen

 

 

Februar

* 03.02 Gruppenstunden - Farmsen

* 18.02 Gruppenstunden - Farmsen (Neujahrfest nach Mondkalender)

* 24.02 Neujahrfest mit Vietnamesischem Flüchtlingen-Verein - Mümmelmannsberg

 

 

März

* 10.03 Gruppenstunden - Farmsen

* 24.03 Gruppenstunden - Farmsen

 

April

* 30.03 bis 02.04 Ostern-Camp

   2018 in Mirow OT Granzow,

   Mecklenburg-Vorpommern

* 21.04 Gruppenstunden - Farmsen

 

Mai

* 05.05 Gruppenstunden - Farmsen

* 20.05 Ausflug nach Sylt.
 

Juni

* 02.06 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 16.06 Gruppenstunden - Farmsen

 

* 30.06 Gruppenstunden - Farmsen

July
Sommer Ferien, keine Gruppenstunden
August
* 10.08 bis 12.08 Sommer-Camp von LD Hoa Lu beim Wakenitzhaus (von Lübeck 12km, von Hamburg 76km).

 September

* 01.09 Gruppenstunden - Farmsen
* 22.09 Gruppenstunden - Farmsen

Oktober

 

* 06.10 Gruppenstunden - Farmsen

* 20.10 Gruppenstunden - Farmsen

 

November

 

* 03.11 Gruppenstunden - Farmsen

* 17.11 Gruppenstunden - Farmsen

 

Dezember

 

* 01.12 Weihnachtsbasar mit Gemeinde Farmsen

* 15.12 Weihnachtsfeier des Stammes HOA LULịch trình sinh hoạt Hướng Đạo năm 2018