* Đi chơi Ahrensburg 18.08.2019

* Đi chơi Lauenburg 03.08.2019

* Bán chả giò Pfingsten 06/2019

* Trại Hè Hoa Lư Lübeck 10.08.2018

* Mister X 01.07.2018

* Bán chả giò  10/06/2018

* Bán chả giò Pfingsten 05/2018

* Trại Bách Hợp 24 (2018)

* Sào Nam -> Hoa Lư (Hamburg 01.05.2015)