* Trại Hè Hoa Lư Lübeck 10.08.2018

* Mister X 01.07.2018

* Bán ch giò  10/06/2018

* Bán ch giò Pfingsten 05/2018

* Trại Bách Hợp 24 (2018)

* Sào Nam -> Hoa Lư (Hamburg 01.05.2015)