*** Liên Lạc-Tin Tức: Trại Hè Hoa Lư 10.08.-12.08.2018 ***